Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1.1. Operatorem sklepu internetowego sklep.alor.com.pl jest spółka cywilna ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek Roguski, Joanna Roguska z siedzibą 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu14a;  NIP: 5270023692;  REGON: 012086067, której wspólnicy są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.2. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw."ciasteczka").

c. poprzez gromadzenie logów serwera www.sklep.alor.com.pl przez operatora hostingowego ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek Roguski, Joanna Roguska, funkcjonującego pod adresem www.alor.com.pl

1.3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego sklep.alor.com.pl., a także osoba korzystająca ze sklepu internetowego sklep.alor.com.pl, która nie dokonała jeszcze zamówienia 

II. Informacje w formularzach

2.1. Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2.2. Sklep może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

2.4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora Sklepu internetowego w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu handlowego.

2.6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Sklepu internetowego w tym zakresie współpracuje.

III. Logi serwera

3.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

3.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania;

b. czas wysłania odpowiedzi;

c. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika  – w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik;

f. informacje o przeglądarce użytkownika;

g. informacje o adresie IP.

3.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

3.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. Udostępnienie danych

4.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

4.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

4.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V. Zarządzanie plikami cookies

5.1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

5.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari(iOS)

h. WindowsPhone

i. Blackberry

VI. Prawa Użytkownika sklepu internetowego sklep.alor.com.pl

6.1. Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe Użytkownika są przechowywane i poprosić o kopię tych danych.

6.2.  Prawo do poprawiania danych

Użytkownik ma  prawo zażądać poprawienia danych osobowych Użytkownika, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

6.3. Prawo do żądania usunięcia danych

Użytkownik  ma prawo usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Firmę Alor, z wyjątkiem następujących sytuacji:

a. użytkownik ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane;

b. użytkownik ma nieuregulowany dług wobec Firmy Alor;

c. gdy użytkownik dokonał jakichkolwiek zakupów, Firma Alor zachowa jego dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Użytkownik ma prawo zażądać, by Firma Alor ograniczyła przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań. Ograniczyć przetwarzanie danych można, gdy zdaniem Użytkownika Firma Alor posiada nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce, by zostały one usunięte, bo są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej firmie Alor władzy publicznej. Użytkownik powinien wówczas wskazać szczególną sytuację, która  uzasadnia zaprzestanie  przez Firmę Alor przetwarzania objętego sprzeciwem. Firma Alor przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też, że dane Użytkownika są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.6. Prawo do przenoszenia danych 

Użytkownik ma prawo otrzymać od Firmy Alor. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Użytkownika, które zostały dostarczone Firmie Alor na podstawie umowy lub zgody Użytkownika. Użytkownik może także zlecić Firmie Alor przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

6.7 Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.

6.8 Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu. Firma Alor zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Użytkownika lub z powodu roszczeń prawnych.

6.9 Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli Użytkownik uważa, że Firma Alor przetwarza dane osobowe Użytkownika w niewłaściwy sposób, może on skontaktować się z Firmą Alor. Użytkownik ma też prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego. 

Witryna stworzona na platformie