Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Zwroty i reklamacje

I. Prawo odstąpienia od umowy

1.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

1.2. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

1.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przygotować korzystając z formularza dostępnego pod linkiem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/. Oświadczenie należy przesłać za pomocą Poczty Polskiej listem poleconym pod adresem ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek Roguski, Joanna Roguska, 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 14A lub listem wysłanym pocztą elektroniczną na adres  [email protected] .

1.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

1.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Firma Alor zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę Alor) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dnia od dnia, w którym Firma została skutecznie poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy sprzedaży.

1.6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Firmy Alor.

1.7. Zwrot płatności będzie zrealizowany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

1.8. Towar należy przekazać na adres ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek Roguski, Joanna Roguska, 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 14A, nie później niż 14 dnia od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Firma Alor otrzyma towar lub potwierdzenie o jego wysłaniu przed upływem powyższego terminu.

1.9 Jeżeli Firma Alor nie zaproponowała, że sama odbierze towar, może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

1.10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o Prawach konsumenta, a w szczególności  do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli sklep internetowy wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

II.Reklamacje dotyczące towarów

2.1. Firma  Alor jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22

Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 Kodeksu Cywilnego.

2.2. Firma Alor udziela gwarancji w zakresie własności mechanicznych towarów  zgodnie z normami przedmiotowymi dotyczącymi tych towarów tam, gdzie te normy występują.

2.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego regulaminu należy kierować pod adres: [email protected]

Firma Alor zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

2.4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art.558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Stosownie do uregulowań zawartych w art. 558 § 2 k.c. wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub jej ograniczenie będzie bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

III. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1.  Firma Alor  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę Alor o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego sklep.alor.com.pl

3.3.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie pod adresem: ALOR S.C. Mirosław Roguski, Leszek Roguski, Joanna Roguska, 05-506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 14A lub mailowo pod adresem [email protected]

3.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

3.5. Firma Alor zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Witryna stworzona na platformie